NVGIC


De Nederlandse Vereniging voor GastroIntestinale Chirurgie (NVGIC) is een bloeiende subvereniging van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH).

Zij heeft tot doel de chirurgische patiƫntenzorg, het onderwijs en de wetenschap op het gebied van ziekten van de tractus digestivus in breedste zin te bevorderen. Daartoe heeft zij onder meer nauwe banden met de Nederlandse Vereniging voor GastroEnterologie (NVGE).